CONCURSUL NAŢIONAL “JOC DE CREION”

EDITIA a IV-a-2012

-regulament-

 

 

            ORGANIZARE

Concursul naţional “Joc de creion” face parte din categoria proiectelor cultural artistice şi este implementat de Şcoala cu cls. I-VIII “Mihai Viteazul” Pucioasa, Dâmboviţa, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului și Sportului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Primăria  Pucioasa, Clubul Copiilor Pucioasa şi Editura Crepuscul-revista “Cutezătorii”. Proiectul se desfăşoară în perioada ianuarie-iunie 2012.

ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT (ANALIZĂ DE NEVOI)

       In şcoala românească de astăzi, pe lângă curriculum, se desfăşoară o serie de activităţi extraşcolare, activităţi din care fac parte şi cele cultural-artistice. Elevii dansează, joacă teatru, recită, cântă, creează, pictează, au abilităţi şi talente care trebuie stimulate şi apreciate pe măsura efortului în vederea dezvoltării personale a elevilor. Aceste abilităţi vin ca o completare a educaţiei de bază a elevilor şi trebuie valorizate în contexte variate, stimulative pentru elevi. În urma analizării şi interpretării chestionarelor aplicate şi a concursului desfăşurat în anii trecuţi la nivel judeţean și național, elevii sunt dornici să-şi manifeste talentele, să se implice în diverse activităţi şi concursuri nu numai la nivel local şi judeţean. Ei doresc să se încadreze în elita activităţilor artistice cu elevii claselor I-VIII din toată ţara.

OBIECTIVUL GENERAL /SCOPUL

        Atragerea şi stimularea interesului elevilor pentru activităţile artistice în vederea dezvoltării personale şi adaptarii la o societate solicitantă şi în permanentă schimbare, ca alternativă la viitoarea orientare profesională.

GRUP ŢINTA , OBIECTIVE, SPECIFIC

            Proiectul se adresează elevilor claselor I-VIII şi are ca obiectiv creşterea interesului pentru activităţile artistice şi valorizarea achiziţiilor dobândite prin acestea în cadrul unor ateliere şi concursuri artistice ( dans modern, majorete, teatru, recitare, solist vocal, creaţie plastică, creaţie literară, prezentări Power Point).

            ACTIVITAŢI

 1. “De vrei, poţi fi şi tu artist”-ianuarie 2012

 -lansarea concursului, prezentarea scopului şi obiectivelor, a grupului ţintă, a regulamentului concursului

       2.      “Chipul talentului”-ianuarie 2012

Organizarea atelierelor artistice în fiecare şcoală, după cum urmează: dans modern, majorete de paradă, teatru, recitare, solist vocal, creatie literară, creaţie plastică, prezentări Power Point, pe două categorii: cls. I-IV şi cls. V-VIII.  Vor fi desemnate cadrele didactice care vor coordona activitatea acestor ateliere şi se vor ocupa de cultivarea talentelor elevilor.Elevii vor alege atelierele în funcţie de abilităţile şi talentele personale.În cazul unui număr prea mare de elevi candidaţi la un atelier, se va organiza o preselecţie.O şcoală poate organiza mai multe ateliere pentru fiecare gen. Se prezintă scopul şi obiectivele fiecărui atelier şi regulamentul concursului . Se stabileşte un orar care va fi cunoscut de toţi membrii atelierului respectiv.

Specificul atelierelor:

 • dans modern:

Se foloseşte muzică specifică pentru dansul modern, mişcări specifice şi costumaţie adecvată.

Durata dansului  va fi între 2 şi 4 minute.

Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa  5

 • majorete de paradă cu pom-poni:

Muzica trebuie sa fie cu ritm de mars sau orice alt gen de muzică. Fiecare formatie trebuie sa prezinte o coregrafie compusa din 3 parti principale:-Intrarea: intrarea formatiei pe scena trebuie sa fie simpla si rapida. In aceasta parte formatia trebuie sa execute un salut către juriu. Partea de intrare este separata de corpul coregrafiei atat printr-o pauza muzicala, cat si printr-o pauza de coregrafie.- Corpul coregrafiei: este partea de baza a reprezentatiei, în care succesiunea de elemente de dans rămâne la alegerea coregrafului.- Ieșirea: ieșirea trebuie să fie în concordanță cu intrarea și să respecte exact aceleași reguli, inclusiv să conțină un salut către arbitri, înainte de părăsirea scenei.

Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 5).

 • teatru:

Se vor pune în scenă piese întregi sau fragmente, prelucrări sau adaptări la alegere. Durata –10 minute. Piesele care vor depăși timpul alocat vor fi descalificate!

Se vor realiza costume şi decoruri adecvate piesei prezentate.    Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 5).

 • recitare:

Participă interpreţi individuali. Recitarea nu va depăşi 5 minute. Concurenții care vor depăși timpul alocat vor fi descalificați!

Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 5).

 • solist vocal:

Participă interpreti individuali, care vor interpreta piese de muzică uşoară. Durata va fi de maxim 4 min.

Solistul va interpreta ajutat numai de negativ înregistrat pe CD .

Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa  5).

 • creaţie literară:

            Teme pentru creaţie: “Prietenia”, “Natura”, “Lumea basmului”, ”Anotimpurile”, ”Copilăria”

            Se realizează creaţii literare în proză, pe temele date.

            Creaţiile nu vor depăşi 2 pagini tehnoredactate, scrise cu Times New Roman, 12.

Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 8).

 • creaţie plastică:

            Teme pentru creaţie: “Prietenia”, “Natura”, “Lumea basmului”, ”Anotimpurile”, ”Copilăria”

Se realizează compoziţii plastice pe temele date. Se foloseşte formatul A3 al foii.

Se acceptă numai acuarelă.

Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 7).

 • prezentări Power Point

            Teme pentru creaţie: “Prietenia”, “Natura”, “Lumea basmului”,”Anotimpurile”, ”Copilăria”

Se realizează prezentări Power Point pe diferite temele date.

Prezentările vor conţine 5-6 slide-uri şi trebuie să reflecte viziunea originală a autorului asupra subiectului respectiv.

Primul slide va conţine titlul, numele autorului, profesor, şcoala, adresa completă.

Criteriile de jurizare sunt enumerate în fișa de jurizare (anexa 6).

 1. “Talente în devenire”-ianuarie-aprilie 2012

-lucru în cadrul atelierelor organizate;

-completarea raportului tip (anexa 4) la încheierea activităţii atelierelor;

 1. “De la copii adunate”-martie 2012

Persoana de contact din fiecare şcoală trimite şcolii organizatoare prin poştă, până la data limită de 30 martie 2012, data poştei, lucrările plastice, literare, prezentările Power Point realizate de către elevi pentru concurs. Dansurile, piesele de teatru, melodiile şi recitările vor fi trimise înregistrate pe CD sau DVD, câte o înregistrare pe un CD/DVD. Filmările nu necesită înregistrări într-un studio specializat, ci pot fi realizate cu ajutorul unei camere video şi transferate pe CD/DVD. Toate lucrările şi CD-urile vor avea menţionate: numele elevului(pentru creaţie plastică, literară, PPT, recitări, solist vocal) sau formaţiei(pentru dans, majorete, teatru), genul atelierului şi categoria (I-IV sau V-VIII), şcoala, numele profesorului îndrumător, adresa completă.. De asemenea se va trimite dovada achitării  taxei de concurs. Pentru participanţii individuali taxa este de 5 lei/persoană, iar pentru formaţii (dans, majorete, teatru) taxa este de 30 lei. Lucrările sau CD-urile care nu respectă cerinţele vor fi descalificate.

Fiecare lucrare sau CD va fi însoţit de fişa de înscriere (anexa 1).

Se trimit şi declaraţiile de parteneriat (anexa 2)-una pe şcoală, paginile de jurnal (anexa 3) şi raportul de activitate pentru fiecare atelier (anexa 4).

Toate lucrările , CD-urile şi anexele vor fi trimise într-un singur plic, de către persoana de contact din şcoală.

 1. “Galeria artiştilor”-aprilie-mai 2012

-jurizarea lucrărilor;

-anunţarea calificaţilor la etapa finală- cu trei săptămâni înainte de data concursului

-stabilirea programului pentru concursul final

-nu se acceptă contestaţii

 1. “Joc de creion”-mai 2012

 Concurenţii calificaţi la etapa finală vor participa la concursul organizat pe categorii şi genuri la Centrul Cultural Pucioasa ,în data de 26 mai 2012. Participanţii la concursul de creaţii literare,  plastice  şi prezentări Power Point vor avea la dispoziţie 2 ore pentru realizarea lucrării pe tema dată. Proba se va susţine la Centrul Cultural Pucioasa. Tema lucrării va fi aleasă de membrii juriului în ziua concursului, iar elevii o vor afla după intrarea în sala de concurs. Concurenţii la probele de teatru, recitări, muzică şi dans vor evolua pe scena Centrului Cultural, în faţa juriului, conform ordinii stabilite prin tragere la sorţi. După terminarea concursului juriul se va retrage pentru deliberare şi va stabili clasamentul final, care va fi anunţat în aceeaşi zi. Pentru fiecare gen şi categorie se acordă premiile I, II , III şi două menţiuni. Nu se acceptă contestaţii.

 1. “Jurnal în creion”-mai 2012

–          se completează o pagină de jurnal (anexa 3), cu impresiile despre proiect;

 1. “Târgul artiştilor”-iunie 2012

 -prezentarea filmului proiectului

– evidenţierea punctelor tari şi a celor slabe ale concursului.

Informaţii suplimentare:

 • Toate şcolile  participante vor deveni parteneri, cadrele didactice vor primi diplome şi adeverinţe în acest sens.
 • Informaţii suplimentare puteţi obţine de la managerul de proiect, consilier educativ, prof. înv. primar Pincovici Alina-Ivona, la telefon 0723625010, între orele 17:00-20:00.
 • Şcoala organizatoare îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament în caz de nevoie.
 • Nu se admit contestaţii.
 • Taxa pentru concurs se va achita  prin mandat poştal pe numele Arjan Titieana, Şc. cu cls. I-VIII “Mihai Viteazul” , str. Fântânilor, nr. 18, loc. Pucioasa, jud. Dâmboviţa, cod. 135400. În caz de retragere din proiect, taxa nu se restituie.
 • Lucrările participante nu se restituie. Ele rămân organizatorilor, care le pot folosi pentru expoziţii sau calendare.
 • Concursul se adresează exclusiv şcolilor. Nu sunt acceptaţi elevi din palatele şi cluburile copiilor.
 • Cadrele didactice care se vor implica în proiect vor fi de acord cu regulamentul şi vor completa toate fişele necesare, cerute de organizator.
 • Detaliile legate de concursul final din data de 26 mai (transport, cazare, masă, program), vor fi stabilite ulterior, cu cei calificaţi  în această etapă.

      Echipa de proiect:

 • Prof. Grosu Gabriel-Mihai- director
 • Prof. Ana Mihaela-director adjunct
 • Prof. Pincovici Alina-Ivona- consilier educativ-manager de proiect
 • Prof. Zamfir Aurora-Claudia
 • Prof. Leuștean Cristina
 • Prof. Toboșaru Laura
 • Prof. Milu Adriana
 • Prof. Moraru Camelia

Parteneri:

 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
 • Primăria Pucioasa şi Consiliul local
 • Clubul Copiilor Pucioasa
 • Centrul Cultural Pucioasa
 • Editura Crepuscul-Revista “Cutezătorii”-Ploieşti
 • Grupul Școlar Industrial Pucioasa
 • Clubul sportiv Allstars Sports Pucioasa

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat asta: